Vrijdag 19 februari 2010 werd officieel begonnen met de bouw van het nieuwe Onderwijscentrum aan de Burgemeester Snaterlaan in Oude Pekela.

Onderwijswethouder Hennie Hemmes gaf daarvoor het startsein. 

Uniek is dat de school onderdak gaat bieden aan leerlingen van zowel het katholieke, protestantse en openbaar onderwijs. Plannen voor een zgn. Brede School bestonden al een aantal jaren, maar bleven onder in een la. Het feit dat de CBS De 7-Sprong vernieuwd diende te worden, de peuterspeelzaal van de Boekenkist niet meer voldeed, de Sint Willibrordusschool de nodige mankementen vertoonde en er een nieuwe locatie werd gezocht voor het consultatiebureau maakte dat er sprake kon zijn van de realisatie van een nieuw gebouw.

Een jaar geleden stelde de gemeenteraad een krediet van € 6.250.000,-- beschikbaar voor de bouw van het nieuwe onderwijscentrum. Een voor Pekelder begrippen omvangrijk en kostbaar project. Het wordt niet alleen een gebouw waar onderwijs zal worden gegeven. Er kan ook worden gesport en er kunnen activiteiten plaatsvinden buiten schooltijd. Ook zal het centrum voor Jeugd en Gezin er worden gehuisvest.Woningstichting  Acantus leverde een financiële bijdrage aan het project. De onderwijswethouder maakte bekend dat ook de subsidieaanvraag bij LEADER door de Europese Unie en de provincie Groningen was gehonoreerd. Er werd in totaal 4 ton subsidie aan de bouw van het onderwijscentrum toegekend. Verwacht wordt dat de bouw eind dit jaar gereailseerd zal zijn en dat begin 2011 het onderwijscentrum in gebruik kan worden genomen.


 

17 maart 2010

 

 

 

 

22 maart 2010

27 maart 2010

31-maart 2010

 

 

8 April 2010

 

18 April

 24 April

27 April

28 April 2010

4 mei 2010

7 mei 2010

8 mei 2010

 13 mei 2010

18 mei 2010

26 mei 2010

27 mei 2010

28 mei 2010

31 mei 2010